Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 8 – 14 sierpnia 2022 r.

Poniedziałek – 8 sierpnia; wsp. św. Dominika, prezbitera

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Najświętszej Matki, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę MBNP i zdrowie w intencji rodzin Skrzydeł i Popanda oraz za ++ z tych rodzin

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Bernarda i Elżbietę Skoluda oraz za ++ z pokrewieństwa

Wtorek – 9 sierpnia; święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patr. Europy

7.00 Za + męża i ojca Rudolfa Kral, jego rodziców, Piotra i Jadwigę Skoluda, ich ++ dzieci, zięciów Alfonsa i Joachima, Konstantego i Elżbietę Kandziora, za ++ z pokrewieństwa Kral, Skluda i Strużyna oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ Pawła i Marię Nalepa, ich dzieci i męża Pawła Szablicki oraz za ++ z rodzin Nalepa, Szablicki i Koteluk

Środa – 10 sierpnia; święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

7.00 Za + Kornelię Kostoń, jej matkę Ritę, Barbarę Biskup, Michała Matuszek, za ++ rodziców Różę i Romana Biskup, Marię i Konstantego Kostoń, za ++ Adelajdę i Adolfa Gnielka, Zygmunta Wypich oraz za wszystkich ++ z tego pokrewieństwa

Czwartek – 11 sierpnia; wsp. św. Klary, dziewicy

7.00 Za ++ Tadeusza i Genowefę Kobiałka, ich rodziców i rodzeństwo, ++ z obu stron, za ++ Mirosławę Borowiec, Stefanię Dziuba i ks. Czesława Gaca oraz o zdrowie w rodzinie

Piątek – 12 sierpnia

7.00 Za ++ Emanuela i Józefę Socha, rodziców z obu stron, córki Gertrudę i Teresę, synów Alojza i Józefa, zięciów Ericha, Hugo i Ernesta, wnuka Arnolda, za ++ z pokrewieństwa Socha, Szefer, Nowak     i Mateja oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za + męża Józefa Tiszbierek, jego rodziców i rodzeństwo, rodziców Jana i Emilię Augustyn, brata Jerzego oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Sobota – 13 sierpnia

8.00 Nabożeństwo fatimskie i Msza św. Za ++ rodziców Marię i Józefa Cedzich, Emilię i Franciszka Kroker, dziadków z obu stron, siostrę zakonną Elifę, Marię i Jana Daniel, Genowefę i Gerarda Mróz, Kazimierza Rzeszotek, Teresę i Ernesta Panek, Adelę i Teodora Prusko, Teresę i Franciszka Majnusz, Marię Kalisz, za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich, Mróz i Rzeszotek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w inencji Katarzyny Golly z okazji 30 – tej rocznicy urodzin

Niedziela – 14 sierpnia; XX Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Warzecha, ich syna Alfonsa, zięcia Gerharda, wnuka Joachima oraz za ++ z pokrewieństwa Kulpok, Warzecha i Jochem

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w rodzinach Kocur i Donath oraz za ++ z rodzin Kocur, Kochel i Donath

10.30 Za + ojca Zbigniewa w 25 rocznicę śmierci, + matkę Marię, za ++ teściów Weronikę i Józefa oraz za ++ z pokrewieństwa Korczyński, Skrzydeł, Noszka, Sklorz i Polański


  1. Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj na potrzeby naszej diecezji
  2. W dniach 15 – 20 sierpnia odbędzie się 46 Piesza Pielgrzymka naszej diecezji na Jasną Górę pod hasłem: „Jubileuszową wdzięczność i ufność niesiemy do Matki”. Obecne wytyczne sanitarne umożliwiają pielgrzymowanie  w  tradycyjnej  formie
  3. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 10, 12 i 16 ;   z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 68, 70 i 72