Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 8 – 14 września 2014 r.

Poniedziałek – 8 września; święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za + męża Józefa Gruszka, jego rodziców Gertrudę i Józefa, zięcia Henryka Sklorz, starzyków Teresę i Floriana, rodziców Franciszkę i Ignacego Cholewa, Elżbietę i Karola Daniel, Waleskę  i Teodora, Józefę i Henryka Orzeł, trzech szwagrów Józefa, Piotra i Antoniego, Stefana Bittner, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00 Pogrzeb śp. Huberta Goly z ul. Kościuszki (83 l.)

17.00 Lichynia. Za + Marię Kowalską w miesiąc po śmierci oraz jej męża Ernesta

Wtorek – 9 września

6.45 Za + ojca Serafina, brata Joachima, dziadków Paterok, Sosnowski, Richter, Morawiec i za ++ z pok.

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodzin Skoluda i Głowania

Środa – 10 września

6.45 Za ++ z rodzin Gabor i Knet

Czwartek – 11 września

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Marcelego, Juliannę i Albertynę Flajszer, córkę Łucję, synów Franciszka i Stefana, zięciów Henryka, Gerharda i Jana, Konrada i Gertrudę Konieczny, ich syna Helmuta,  zięcia Henryka Skowronek oraz za ++ z pokrewieństwa Flajszer, Konieczny i Matuszek ( Ch. )

Piątek – 12 września

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za + Franciszka Prusko, Józefa i Mathildę Drońka oraz za ++ z rodzin Prusko i Drońka

18.30 Za + Ryszarda Przybyła, jego rodziców i rodzeństwo, Franciszka i Martynę Majnusz, ich synów, córkę Elżbietę, Jana i Władysława Wilkowskich, Antoniego i Gabrielę Giersch, córki Różę i Teresę, Elżbietę Giersch, za ++ dziadków oraz za wszystkich ++  z pokrewieństwa

Sobota – 13 września; wsp. św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

8.00 Nabożeństwo fatimskie i Msza św. Za + męża i ojca Joachima Piechaczek, Marię i Henryka Jochem, ich rodziców i rodzeństwo, siostrzeńca Krystiana Sładek, szwagierkę Mariannę Piechaczek, za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

9.30 Zalesie Śląskie. Spotkania marianek naszej parafii – w małej salce. W programie m.in. konferencja, sprawy organizacyjne i zmiana medalików. Gorąco zapraszam!

11.00 Zalesie Śląskie. Ślub konkordatowy Moniki Koszuckiej i Henryka Misch

Niedziela – 14 września; XXIV Niedziela Zwykła

7.00 Za + Rudolfa Kaszta, jego rodziców, rodzeństwo i teściów, Różę i Rudolfa Cholewa oraz za ++  z pokrewieństwa Kaszta i Skóra

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji  Sylwii z okazji 50 – tej rocznicy urodzin

10.30 Za + męża Teodora Prusko, jego rodziców i teściów, syna Bernarda,  zięcia Gerarda, szwagra Ernesta, wnuka Adama oraz za ++  z pokrewieństwa Pruska o i Cedzich

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory ( II )


  1.  Jutro po Mszy św. błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion
  2. W zakrystii można już nabyć Kalendarz Rolniczy na rok 2015 w cenie 24 zł.
  3. Od czwartku do niedzieli na Górze św. Anny uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego
  4. Kolekta z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )
  5. W przyszłą niedziele również w kościele seminaryjnym przy ul. Drzymały 1a w Opolu o godz. 14.00 pielgrzymka srebrnych jubilatów małżeńskich
  6. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Dawid Michalik z Lichyni i Regina Zygmund z Urbanowic; zapowiedź II
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok B, m. 12 i blok C, m. 1 i 2;  z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 61  i 65 oraz z ul. Wolności nr 4