Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 9 – 15 czerwca 2014 r.

Poniedziałek – 9 czerwca; święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

6.45 Za ++ Elżbietę, Antoniego i Franciszka Mróz, Tadeusza Majewskiego, Gertrudę, Marię, Piotra, Pawła i Norberta Duk, Martę Kupka oraz za ++  z pokrewieństwa Duk i Mróz

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Helenę i Karola Kroker, brata Karola, Zofię i Jana Sidor, brata Józefa, jego żonę Stanisławę Sidor oraz za ++  z pokrewieństwa Kroker, Sidor i Gołąbek

Wtorek – 10 czerwca; wsp. bł. Bogumiła, biskupa

6.45 Za ++ rodziców Wiktorię i Franciszka Bomba, trzech synów, córkę Marię, Elżbietę, szwagra Antoniego, Romana Biskup oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Biskup, Bomba i Wilkowski

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Teresę i Henryka Kałuża

Środa – 11 czerwca; wsp. św. Barnaby Apostoła

6.45 Za ++ Józefa i Joannę Kołodziej, dwóch synów Józefa i Franciszka, rodziców z obu stron,  ich dzieci, za ++ Jana i Marię Bochynek, rodziców, rodzeństwo, za + Marka Kopa oraz za wszystkich ++  z pokrewieństwa Kołodziej, Cedzich i Bochynek

Czwartek – 12 czerwca; święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ rodziców, teściów, siostrę Krystynę, brata Jana, za ++ Genowefę i Gerarda Mróz oraz za wszystkich ++  z rodzin Grabiński, Mielimączka i Mróz ( Ch. )

Piątek – 13 czerwca; wsp. św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Józefa i Mathildę Drońka, Franciszka Prusko, brata Jakuba i za ++ z rodziny Drońka

18.30 Grota Matki Bożej. Nabożeństwo fatimskie i Msza św.Za ++ Marię Hermana Knop, rodziców, rodzeństwo, zięciów Franciszka, Stefana i Jana, Krystynę i Waltra Dreja, Magdalenę i Zdzisława Kondracki, Józefa Szołtysek, rodziców i rodzeństwo, Annę i Józefa Kaiser, Elżbietę Bauwman  oraz za ++ z rodzin Kaiser, Walczyk, Kwoczała i Weszka

Sobota – 14 czerwca; wsp. bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

7.00 Za + matkę Gertrudę Frychel, jej siostrę Annę, za ++ Andrzeja i Adolfa Grewe, Józefa Sówka, Wernera Pawliczek oraz za ++ z rodzin Piechota, Frychel i Krupa

7.30 Za + Gerarda Burda, jego rodziców, za ++ Łucję i Eryka Rudzki, Antoninę Gajewski  i za ++ z pokrewieństwa

14.00 Lichynia. Msza św. w intencji chorych i seniorów gminy Leśnica, połączona z udzieleniem sakramentu chorych. Po Mszy św. część artystyczna w namiocie. Serdecznie zapraszamy!

Niedziela – 15 czerwca; uroczystość Najświętszej Trójcy

7.00 Za ++ rodziców Jana i Paulinę Cholewa, ich synów Heinricha, Rudolfa i Wilibalda, córkę Elżbietę, zięcia Grzegorza i synową Różę

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Laury Skoluda, jej rodziców i chrzestnych

10.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Jerzego z okazji 70 – tej rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny Pawelczyk

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo ku czci św. Jadwigi Śląskiej, naszej głównej patronki  ( II )


  1.  Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby poszkodowanych przez powódź
  2. Jutro w rejonach naszej diecezji  Dzień Modlitw Rolników :  Kamień Śląski ( kościół św. Jacka ) – godz. 10.00; Gościęcin ( kościół św. Brykcjusza ) – godz. 10.00; Olesno ( kościół św. Anny ) – godz. 10.00;      Szwecka Górka – godz. 11.00  i  Pietrowice Wielkie ( kościół Krzyża Świętego )  – godz. 15.00
  3. W czwartek na Górze św. Anny pielgrzymka chorych i dzieci specjalnej troski; w sobotę i niedzielę pielgrzymka przyjaciół misji i Ziemi Świętej
  4. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszej parafii  ( … )
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Powstańców Śląskich, nry 2, 3 i 4;    z Lichyni – ul. Ogrodowa, blok D m. 2, 3 i 4

* Burmistrz Leśnicy zaprasza na Gminny Dzień Seniora, który odbędzie się w sobotę 14 czerwca w Lichyni. Rozpocznie się o godz. 14.00 Mszą św. w kościele filialnym, połączoną z udzieleniem sakramentu chorych.        Po nabożeństwie część artystyczna i poczęstunek w namiocie. Seniorów prosimy o zgłaszanie swojego udziału   do 9 czerwca u sołtysa. Odjazd autobusu : z Popic – o g. 13.40;  z Korei i rynku  – o 13.45;  powrót – ok. g. 18.00