Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 9 – 15 grudnia 2013 r.

Poniedziałek – 9 grudnia

6.45 Za ++ Józefa i Joannę Majnusz, Gertrudę i Franciszka Tiszbierek, Ingę i Józefa Tiszbierek, dziadków z czterech stron, za + Józefę Cedzich, siostrę zakonną Hildeburgę, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

16.30 Lichynia. Roraty. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie  w intencji Marii z okazji 80 – tej rocznicy urodzin

18.00 Roraty. Za + męża i ojca Huberta Adamik, jego rodziców, ich rodziców i rodzeństwo, Gerharda       i Joannę, Anielę Mazura, ich rodziców i rodzeństwo, ojca Bronisława Lesikiewicz, brata Stanisława, za ++ z rodzin Rochnia, Adamik, Mazura, Lesikiewicz, Aazarczyk i Hein, Marię Myca, za ++ kapłanów, siostry zakonne, dusze w cz. c.  oraz w intencji ks. Adriana o zdrowie i potrzebne łaski w pracy misyjnej

Wtorek – 10 grudnia

16.30 Lichynia. Roraty. Za + syna Łukasza Sola, ojca Jerzego, brata Teodora, siostrę Barbarę Werner oraz za ++ Elżbietę i Jerzego Celt

18.00 Roraty. Za ++ rodziców Agnieszkę i Tomasza Mróz, Józefa, Marię i Martę Leszcyna, zięcia Norberta, jego rodziców, Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Zofię i Rajmunda Wilkowski, za ++  z pokrewieństwa Leszczyna, Mróz, Majnusz i Kołodziej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa – 11 grudnia

6.45 Za + męża i ojca Maksymiliana Jochem w 1 rocznicę śmierci

17.00 Roraty. Za ++ rodziców Kazimierza i Mariannę Bernacki, brata Krzysztofa, bratową Monikę, za ++ rodziców Pawła i Różę Francki, bratową Jolantę oraz za ++ z pokrewieństwa obu stron

Czwartek – 12 grudnia

17.00 Roraty. Za ++ rodziców Gertrudę i Hugo Cedzich, Kazimierza Woźniok i za dusze w czyśćcu c.

Piątek – 13 grudnia; wsp. św. Łucji; dziewicy  i męczennicy

16.30 Lichynia. Roraty. Za ++ rodziców Praksedę i Jana Kołodziej, Józefa Kłaka, jego rodziców  oraz za ++ z pokrewieństwa

18.00 Roraty. Za + męża i ojca Krzysztofa Strzeleckiego, jego syna Krystiana oraz za wszystkich ++ z p.

Sobota – 14 grudnia; wsp. św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

7.00 Za + męża Jerzego Kostoń, teściów Jadwigę i Wiktora Kostoń, rodziców Marię i Augusta Latiszew, brata Alfonsa, siostrę Ernę, Mariana Łączny, rodziców chrzestnych Helenę i Richarda Szczodrok,  za ++ z pokrewieństwa obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 Roraty. Za + męża Tadeusza Kos, ojca, siostrę Zofię, za ++ teściów Jana i Kazimierę Kos oraz za ++ z pokrewieństwa obu stron

Niedziela – 15 grudnia; III Niedziela Adwentu ( Gaudete )

7.00 Za + rodziców Jana i Paulinę Cholewa, ich synów i córkę, zięcia i synową oraz za dusze w cz. cierp.

9.00 Lichynia. Za + męża Alfreda Winkler, rodziców z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa Winkler, Vogel, Goły i Uchwat

10.30 Za ++ Emilię i Franciszka Kroker, córkę, zięcia, siostrę zakonną Elifę, Jana i Wiktorię Jokiel, trzy córki i zięciów, Gizelę Przybyła oraz za ++ z pokrewieństwa Kroker, Wilkowski, Jokiel i Przybyła

15.00 Lichynia. Nieszpory adwentowe


1. W zakrystii można nabywać pobłogosławione i poświęcone świece „Caritas” w cenie 5 zł. i opłatki świąteczne na stół wigilijny oraz zamawiać Msze św. na nowy rok

2. Gorąco zachęcam do udziału w Mszach św. roratnich i praktykowania dobrych uczynków

3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )

4. Burmistrz Leśnicy oraz Zarząd Gminny Mniejszości Niemieckiej zapraszają osoby samotne z terenu Gminy     na spotkanie wigilijne, które odbędzie się w poniedziałek 23 grudnia o godz. 15.00 w restauracji   „Na szlaku”      w Leśnicy. Zainteresowanych prosi się o zgłaszanie uczestnictwa do 17 grudnia u p. Sołtys. Odjazd autobusu: Popice – godz. 14.40;  Zalesie Śl. – godz. 14.45 i Lichynia – godz. 14.50

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o  to  rodziny – z ul. XV – lecia, nry  7, 9 i 11;   z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 13a, 15 i 19