Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 9 – 15 kwietnia 2018 r.

Poniedziałek – 9 kwietnia; uroczystość Zwiastowania Pańskiego

6.45 Za ++ Joannę i Józefa Majnusz, Gertrudę i Franciszka Tiszbierek, Ingę i Józefa Tiszbierek, Józefę Cedzich, za ++ dziadków Gasz, Majnusz, Cedzich i Tiszbierek oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 10 kwietnia

6.45 Za ++ rodziców Stanisława i Gertrudę Kijas, ich pięciu synów, synowe i córkę, rodziców z obu stron, za + Jadwigę Frohlich, Gerharda i Elżbietę Imiela, ich syna, córkę i zięcia, dusze opuszczone oraz za ++  z rodzin Kijas, Imiela, Pinkawa i Juraszek

17.00 Lichynia. Za + męża Jerzego Tiszbierek, rodziców  z obu stron, brata, szwagra, rodziców Kurzela oraz za++ z rodzin Tiszbierek, Paterok  i Wyszkowski

Środa – 11 kwietnia

6.45 Za ++ rodziców Annę i Alfonsa Bienia, ich rodziców i rodzeństwo, zięcia Antoniego, za ++ Alfreda Marek, Wiktorię i Wiktora Lewig oraz za ++ z pokrewieństwa Bienia, Imiela, Marek i Kałuża

7.15 Za + Marię Kiedos w miesiąc po śmierci

Czwartek – 12 kwietnia

10.00 Pogrzeb śp. Heleny Duda z ul. Kościuszki  ( l. 95 )

17.00 Msza św. szkolna. Za + Franciszka Langer, syna Joachima, rodziców Stanisława i Albinę, ich dzieci, za ++ Klarę i Jana Kucharczyk, syna Reinholda, rodziców z obu stron, rodzeństwo oraz  za  wszystkich  ++  z  pokrewieństwa  Langer,  Kucharczyk  i  Kołodziej   ( Ch. )

Piątek – 13 kwietnia

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za + męża Helmuta Duda, jego rodziców Karola i Gertrudę, ich córkę Helenę, rodziców  Annę i Tomasza Makosz, siostrę Annę, brata Józefa i bratanka Piotra

18.30 Za ++ Genowefę i Gerarda Mróz, ++ dziadków z obu stron, chrzestnego Józefa, za ++ z rodzin Mróz, Ciupka, Kalisz, Prusko, Grabiński, Mielimączka i Kiklaisz

Sobota – 14 kwietnia

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinach Kandziora oraz za ++ Grzegorza, Elżbietę i Konstantego Kandziora, Gertrudę i Konrada Bugiel

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 – spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce; o godz. 10.00  – próba dla kandydatów do bierzmowania, połączona z sakramentem pokuty  – w kościele parafialnym. Kandydaci przynoszą ze sobą książeczkę Drogę do nieba, uzupełnioną kartę kandydata i Świadectwo bierzmowania. Obecność  obowiązkowa!

11.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Feliksa i Małgorzaty  z okazji 60 – tej rocznicy ślubu

Niedziela – 15 kwietnia; III Niedziela Wielkanocna

7.00 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Majnusz, ich rodziców i rodzeństwo, za wszystkich ++  z  pokrewieństwa  i  dusze  w  czyśćcu  cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ ojców Helmuta Duda i Piotra Biber oraz za ++ z rodzin Duda, Biber, Makosz  i  Kopiec

10.30 Za + ojca Pawła Smiatek w 10 rocznicę śmierci   ( śp. ojca ks. Proboszcza )

15.00 Lichynia. Nieszpory niedzielne


  1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby KULu i naszej opolskiej „Caritas”
  2. Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na potrzeby seminarium i innych diecezjalnych instytucji
  3. Bierzmowanie odbędzie się 21 kwietnia, w sobotę, o g. 11.00 w Zdzieszowicach (par. św. Antoniego)
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Adrian Piechota z Zalesia Śląskiego i Aurelia Mazer z Poznowic – zapowiedź II; Marion Matonia z Zalesia Śląskiego i Artur Ploch z Dolnej – zapowiedź II; Sabina Giersch  z Zalesia Śląskiego i Adam Kroczek z Wielowsi – zapowiedź I
  5.  Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strażackiej, nr 11  i z ul. Ujazdowskiej 2 i 4;   z Lichyni – ul. Wolności nr 17 i ul. Wiejska, nry 1 i 2