Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 9 – 15 listopada 2020 r.

Poniedziałek – 9 listopada; święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

6.45 Za + męża i ojca Ericha Kolloch oraz za + zięcia Piotra Jungnitsch

17.00 Lichynia. Za + Elżbietę Rudner – od zarządu DFK

Wtorek – 10 listopada; wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

6.45 Za + żonę Janinę Makosz w 3 rocznicę śmierci, za ++ z pokrewieństwa Makosz, Bick i Rudzki   oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ Annę i Tomasza Makosz, ich córkę Annę i syna Józefa oraz za dusze  w  czyśćcu  cierpiące

Środa – 11 listopada; wsp. św. Marcina z Tours, biskupa

6.45 Za + Ludwika Waloszek, córkę Reginę Friedek, za ++ rodziców Wiktorię i Augusta Waloszek, Jadwigę i Jana Cedzich, syna Józefa, synową Anielę, Magdalenę i Wilibalda Tiszbierek, Konstantynę i Michała Czabańka, syna Emila oraz za wszystkich ++  z tych pokrewieństw

7.15 Za + Helenę Gołasz w miesiąc po śmierci  

10.00 Pogrzeb śp. Feliksa Strużyna z ul. Kościuszki   ( l. 87 )  

12.00 Pogrzeb śp. Marii Nowak z ul. Kościuszki  ( l. 80 )

Czwartek – 12 listopada; wsp. św. Jozafata, biskupa i męczennika

6.45 Za ++ Hildegardę i Zygfryda Stibler, za ++ Józefa i Annę Kostoń, Marię i Germana Stibler,  za  +  Józefa Bodynek,  ++  rodziców  Elżbietę  i  Ryszarda  oraz  za  wszystkich  ++  z tych pokrewieństw

Piątek – 13 listopada; wsp. świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników  Polski

6.45 Za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Marek, Józefa i Ludmiłę Paterok, ich rodzeństwo, Henryka Wieczorek  oraz  za  ++  z  rodzin  Marek,  Paterok,  Szweda  i Wilkowski

17.00 Lichynia. Za + Helenę Bijak w 1 rocznicę śmierci

Sobota – 14 listopada; wsp. bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy

7.00 Za + męża i ojca Karola Tiszbierek, jego ++ rodziców i rodzeństwo, za + matkę Jadwigę Konieczko, zaginionego ojca Franciszka, + bratową Irenę, bratanka Krzysztofa oraz za wszystkich ++ z rodzin Tiszbierek,  Konieczko  i  Kubicki

16.00 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rocznego dziecka Julity Waletzko, jej rodziców, chrzestnych i dziadków

Niedziela – 15 listopada; XXXIII Niedziela Zwykła

7.00 Za + syna Waldemara, męża Jana Gazda, za + ojca Józefa Szwancarz, za ++ z rodzin Szawncarz i Gazda, za ++ Marię, Mariana i Marcina Mieszczyńskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą, wstawiennictwo Matki Bożej i zdrowie w intencji Małgorzaty z okazji 70 – tych urodzin

10.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Elżbiety z okazji 80 – tej rocznicy urodzin

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory niedzielne   ( II  )


  1. Gorące Bóg zapłać za wszelkie przejawy życzliwości okazane z okazji moich urodzin
  2. Bóg zapłać także za ofiary złożone do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie
  3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii 
  4. Są jeszcze wolne intencje mszalne na nowy rok – zachęcam do dalszego zamawiania
  5. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na opał, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza; proszę o zrozumienie i zaangażowanie się
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to  rodziny  –  z  ul. XV – lecia, 53, 57, 59 i 61 ;     z  Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 37, 41 i 43