Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 9 – 15 maja 2016 r.

Poniedziałek – 9 maja; uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Zygfryda Stibler w 1 rocznicę śmierci

Wtorek – 10 maja

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + męża Ernesta, Wandę Bick, syna Józefa, rodziców z obu stron, rodzeństwo, Huberta Gajer oraz za ++ z rodzin Niebert, Bick i Makosz

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Adriana Izbicki, Erwina Wycisło oraz za ++ z rodzin Wycisło i Izbicki

Środa – 11 maja

6.45 Za ++ Jana i Jadwigę Majnusz, ich rodziców i rodzeństwo, syna, synową i trzech zięciów, Józefa i Annę Golly, ich rodziców i rodzeństwo, synów, córki, zięcia i wnuczkę, za + Bertę Paździor, Zofię Majnusz, za ++ z pokrewieństwa Majnusz, Golly i Jalowy oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Katarzynę i Marcina Greif, syna Jana, jego żonę Edith, Lucjana Madaler, za ++ z pokrewieństwa Greif, Nowak i Mróz, za ++ kapłanów, siostrę Florydę i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 12 maja

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Marek, zięcia Henryka Wieczorek, Pawła i Gertrudę Nowak, Stanisławę Nowak, ich rodziców i rodzeństwo oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Nowak i Marek

Piątek – 13 maja

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Makosz oraz za + męża Bonifacego

18.30 Grota Matki Bożej. Nabożeństwo fatimskie i Msza św. Za + męża i ojca Henryka Wieczorek w 15 rocznicę śmierci, za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Marek, Wiktora Ciupka oraz za wszystkich ++ z rodzin Wieczorek, Ciupka, Marek i Plachetka

Sobota – 14 maja; święto św. Macieja Apostoła

7.00 Za ++ Piotra i Genowefę Paździor, siostrę Jadwigę, Józefa i Annę Tiszbierek oraz za ++ z pokrewieństwa Tiszbierek

7.30 Za ++ Renatę i Gintera Niemiec, ojca Józefa Goły, Adama Majnusz, dziadków z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa Niemiec i Goły

9.00 – 14.00 Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców do Kamienia Śląskiego; wyjazd spod plebanii ( … )

15.00 Popice. Nabożeństwo majowe

Niedziela – 15 maja; uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7.00 Za + Reinharda Proksza w 25 rocznicę śmierci, jego ++ rodziców, chrzestnych i dziadków oraz za dusze w czyścu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Marii z okazji 80 – tej rocznicy urodzin

10.30 Za + Ernesta Panek, rodziców Mariana i Annę Panek, Józefa i Marię Cedzich, szwagra Teodora Prusko, Annę i Waltra Jarosz oraz za ++ z pokrewieństwa Panek, Cedzich, Rudzki i Drzozga

15.00 Nabożeństwo majowe przy krzyżu – pomiędzy Zalesiem Śląskim a Lichynią ( … )


1. Bóg zapłać za ofiary złożone na łaźnię dla bezdomnych w Opolu; na potrzeby ofiar wojny na Ukrainie i na remont opolskiej katedry

2. W sobotę o godzinie 10.00 w katedrze opolskiej święcenia prezbiteratu

3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )

4. Gorąco wszystkich zachęcam do udziału w nabożeństwach majowych

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 24, 26 i 30; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 13, 13a i 15