Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 9 – 15 marca 2015 r.

Poniedziałek – 9 marca

6.45 Za + Józefa Cedzich w 1 rocznicę śmierci i za jego + żonę Anielę

17.00 Lichynia. Za + Zygfryda Zeizig w miesiąc po śmierci

Wtorek – 10 marca

6.45 Za + męża Józefa Socha, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ rodziców Marię i Antoniego Myśliwiec, córkę Annę, syna Józefa oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Socha, Myśliwiec i Paterok

10.00 Pogrzeb śp. Elżbiety Kandziora z ul. XV-lecia ( 88 l. )

17.00 Lichynia. Za ++ Matyldę i Jerzego Mateja, trzech synów, rodziców z obu stron oraz za ++  z rodzin Mateja, Zlotoś i Sojka

Środa – 11 marca

6.45 Za + Jerzego Malcharczyk, jego rodziców Martę i Józefa, za ++ Annę i Emanuela Szczeponek, siostrę Hildegardę, braci Jerzego i Guntra, szwagrów Herberta, Helmuta, Gerharda i Stanisława, za ++ Elżbietę i Mieczysława Sopel, za ++  z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 12 marca

10.00 Pogrzeb śp. Elfrydy Majnusz z ul. Św. Jadwigi ( 75 l. )

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + męża i ojca Huberta Adamik, jego rodziców, Joannę  i Gerharda Mazura, Anielę Mazura, ich rodziców i rodzeństwo, ojca Bronisława Lesikiewicz, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ z rodzin Adamik, Rochnia, Mazura, Kucza, Azarczyk, Przeździng, Szefer, Hajok i Braun, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące ( Dz. )

Piątek – 13 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + męża Johana Kalutza, jego rodziców i teściów oraz za ++  z pokrewieństwa

18.30 Za ++ Teresę i Franciszka Majnusz, Rozalię i Konrada Mnich, ich rodziców Emilię i Franciszka Kroker, Martynę i Franciszka Majnusz, Elżbietę, Władysława i Jana Wilkowski, Jana Majnusz, Ryszarda Przybyła, Huberta Jorgel oraz za ++  z pokrewieństwa Majnusz i Mnich

Sobota – 14 marca

7.00 Za ++ Helenę i Józefa Strużyna, Rudolfa Glomb, ich rodziców i rodzeństwo, za ++  z pokrewieństwa Strużyna i Glomb oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce

Niedziela – 15 marca; IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare

7.00 Za ++ Marię i Józefa Strokosz, dwóch synów, wnuka Jana, Adelajdę i Franciszka Proksza, ich syna Reinharda, Marię i Alberta Donat, ich córkę Lidię, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Strokosz, Proksza, Donat, Szindler i Stypa oraz za dusze opuszczone

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Leona i Hildegardę Szablicki, Ericha i Stefanię Sojka oraz za ++  z pokrewieństwa Szablicki, Gasz, Sojka i Domin

10.30 Za + ojca Teodora Prusko w 2 rocznicę śmierci

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne


  1.  Bóg zapłać za ofiary składane do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „ Ad Gentes „
  2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )
  3. Gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwach pokutnych Gorzkich żali i Drogi krzyżowej; również do sakramentu pokuty i wytrwania w wielkopostnych postanowieniach
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Rajmund Bomba z Zalesia Śląskiego i Monika Kralowska z KK Cisowej. Zapowiedź I
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Leśnickiej, nry 20a, 22 i 24; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 19, 21 i 23