Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 9 – 15 marca 2020 r.

Poniedziałek – 9 lutego

6.45 Za + Jerzego Malcherczyk, jego rodziców, za ++ Annę i Emanuela Szczeponek, Elżbietę i Mieczysława Sopel, za wszystkich ++ z rodzin Malcherczyk, Szczeponek i Sopel oraz za dusze w czyśćcu  cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Teklę i Benjamina Pawlica, Cecylię i Tadeusza Kępkowskich, za ++ z pokrewieństwa Pawlica, Kępkowski, Sołtys, Stanoch, Waloszczyk i Duda oraz za dusze w  czyśćcu  cierpiące

Wtorek – 10 marca

6.45 Za + Barbarę Biskup w 1 rocznicę śmierci

17.00 Lichynia. Za ++ Cecylię i Henryka Bienia oraz ich rodziców Makosz i Bienia

Środa – 11 marca

6.45 Za + męża Oswalda Szefer, jego rodziców Maksymiliana i Marię Szefer, synów Ericha, Henryka i Józefa, córkę Martę, za ++ Alojzego i Wiktorię Rochnia, córkę Różę, męża Franciszka, syna Andrzeja,  zięcia Zygmunta, Norberta i Joachima Duda, ++ rodzeństwo z obu stron, za ++ z pokrewieństwa Szefer, Rochnia, Szopa i Wilkowski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

Czwartek – 12 marca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Genowefę i Gerarda Mróz, ++ dziadków z obu stron, chrzestnego Józefa, za ++ z rodzin Mróz, Ciupka, Kalisz, Prusko, Grabiński, Mielimączka  i  Kiklaisz   ( Ch. )

Piątek – 13 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Ericha i Adelajdę Moszko, męża Joachima oraz za ++ z pokrewieństwa

18.30 Za + Ericha Szefer w 15 rocznicę śmierci, syna Arnolda, za ++ z pokrewieństwa Szefer i Socha, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 14 marca

7.00 Za + Lucjana Madaler, jego rodziców, Marcina i Katarzynę Greif, syna Jana, żonę Edytę, Marię i Huberta Ziaja, Ericha Kolloch, Krzysztofa Pelc, Helenę i Jana Błoniarz, Marcina Fedyczkowski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 Za ++ księży diecezji opolskiej

Niedziela – 15 marca; III Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za + męża Jana Gazda, syna Waldemara, za + ojca Józefa Szwancarz, za ++ z rodzin Szwancarz i Gazda, Marię, Mariana i Marcina Mieszczyńskich oraz za dusze opuszczone

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Leona i Hildegardę Szablicki, Ericha i Stefanię Sojka, za ++ z pokrewieństwa Szablicki, Gasz, Sojka, Domin, Miczka i Nowak oraz o błogosławieństwo Boże   i zdrowie w rodzinie

10.30 Za + Franciszka Smarzoch, jego rodziców Jana i Augustynę, za ++ Jana i Marię Smykała, ich syna i córkę oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne   ( II )

——————————————————————————————————————————

 

  1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby Misyjnego Dzieła Pomocy „ Ad Gentes”

 

  1. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na potrzeby naszej parafii

 

  1. Gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwach pokutnych Drogi krzyżowej i Gorzkich żali; za co  można  zyskiwać  odpust  zupełny; także  do składania  zalecek  za  zmarłych

 

  1. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok C, m. 2, 4, 5 i 6; z Lichyni – ul. Ogrodowa, blok C, m. 4 i  oraz  blok  B,  m. 1  i  2