Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 9 – 15 października 2017 r.

Poniedziałek – 9 października; wsp. bł. Wincentego Kadłubka, biskupa

17.00 Różaniec i Msza św. Za + Józefa Bodynek, rodziców Elżbietę i Ryszarda, za + Zygfryda Stibler, rodziców Marię i Germana, za ++ Józefa i Annę Kostoń, syna Ericha i córkę Marię oraz za wszystkich   ++ z tych pokrewieństw

Wtorek – 10 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + Johana Kalutza, jego rodziców i teściów oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Franciszka Smarzoch, jego rodziców Jana i Augustynę, za ++ Jana i Marię Smykała, ich córkę Annę, syna Józefa, Barbarę Lukaszek i za ++ z pokrewieństwa

Środa – 11 października

17.00 Różaniec i Msza św. Za + Bolesława Krasicki oraz za ++  z rodzin Krasicki i Lakota

Czwartek – 12 października

17.00 Różaniec i Msza św. Za ++ Marię i Józefa Strokosz, dwóch synów, wnuka Jana, Adelajdę i Franciszka Proksza, syna Reinharda, dziadków, chrzestnych, za ++ kapłanów i dusze w cz. c.

Piątek – 13 października; wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + męża Władysława Bargiel, syna Leszka, córkę Janinę z mężem Pawłem, zięcia Gintra Grosz, rodziców z obu stron, dwóch braci z żonami, siostrę Annę i  za  ++  z  pokrewieństwa

18.30 Nabożeństwo fatimskie i Msza św. Za + matkę Rosę Syrek, zaginionego ojca Emila, ich ++ rodziców i rodzeństwo, za ++ rodziców Marię i Wiktora Roter, ich rodziców i rodzeństwo, brata Wilhelma, bratową Marię, Annę i Stefana Olek, Stefanię Dziuba, Andreasa Jarosz, za ++ z rodzin Bryłka, Sklorz i Jarosz, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 14 października

7.00 Za + Jadwigę Latiszew, jej rodziców Agnieszkę i Mariana Gazda, Marię i Augusta Latiszew, syna Alfonsa, Wilhelma Świdrak i za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 Różaniec i Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Gertrudy i Norberta z okazji rocznicy ślubu

17.00 Zalesie Śląskie. Okazja do spowiedzi św. przed odpustem

Niedziela – 15 października; XXVIII Niedziela Zwykła; odpustowa w naszej parafii

7.00 Za + syna Joachima Kulpok, jego ojca, dziadków z obu stron, chrzestnego oraz za wszystkich ++ z rodzin Kulpok, Warzecha, Jochem i Pelc

9.00 Lichynia. Za + ojca Maksa Czakai, rodziców Erharda i Różę Smykała, brata Mariana i za ++ z pokrewieństwa

11.00 Zalesie Śląskie. Suma odpustowa ku czci św. Jadwigi Śląskiej. Za żyjących i zmarłych parafian

15.00 Zalesie Śląskie. Różaniec i nabożeństwo ku czci św. Jadwigi Śląskiej   ( II )


  1. Serdeczne Bóg zapłać w imieniu seminarium, księży emerytów, sióstr zakonnych i ich podopiecznych za ofiarowane dary z płodów ziemi na ich potrzeby; także za ofiary składane dzisiaj do puszek na rzecz uczących się dzieci i młodzieży z uboższych rodzin w ramach Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia
  2. W przyszła niedzielę przeżywać będziemy odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej, naszej głównej patronki. Sumie odpustowej przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi o. Jonasz z Góry św. Anny, gwardian. Zapraszamy wszystkich …
  3. W niedzielę również przypada Dzień Dziecka Utraconego
  4. W zakrystii można już zamawiać Msze św. na nowy rok kalendarzowy. Gorąco zachęcam!
  5. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Justyna Pinkawa z Zalesia Śląskiego i Michał Cebula z Kalinowic  –  zapowiedź II
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny –  z ul. Św. Jadwigi, nry  4, 8, 12, 14  i 16 ;    z Lichyni  –  ul. Daszyńskiego, nry  60, 64 i 66