Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 9 – 15 sierpnia 2021 r.

Poniedziałek – 9 sierpnia; święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

7.00 Za żyjących i zmarłych parafian

11.30 Lichynia. Ślub konkordatowy Sandry Lisoń i Marcina Król

Wtorek – 19 sierpnia; święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

7.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Georga Szopa, Stefanię i Józefa Pociecha, dziadków z obu stron, za wszystkich ++ z pokrewieństwa, za ++ ks. Czesława Gaca i Stefanię Dziuba oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

17.00 Lichynia. Za ++ Pawła i Marię Nalepa, ich dzieci, męża Pawła Szablicki oraz za ++ z rodzin Nalepa, Szablicki i Koteluk

Środa – 11 sierpnia; wsp. św. Klary, dziewicy

7.00 Za ++ rodziców Tadeusza i Genowefę Kobiałka, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa, ++ Mirosławę Borowiec i Stefanię Dziuba oraz za za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 12 sierpnia

7.00 Za ++ Emanuela i Józefę Socha, rodziców z obu stron, córki Gertrudę i Teresę, synów Józefa i Alojza, synowe Matyldę i Margotę, zięciów Ericha, Hugo i Ernesta, wnuka Arnolda, za ++ z pokrewieństwa Socha, Szefer, Nowak i Mateja oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek – 13 sierpnia

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodzin Lisoń i Król oraz za ++ z rodzin Lisoń, Król, Macha i Fleischer

18.30 Grota Matki Bożej. Nabożeństwo fatimskie i Msza św. Za ++ rodziców Marię i Józefa Cedzich, Emilię i Franciszka Kroker, dziadków z obu stron, siostrę zakonną Elifę, Marię i Jana Daniel, Genowefę i Gerarda Mróz, Ernesta Panek, Adelę i Teodora Prusko, Teresę i Franciszka Majnusz, Marię Kalisz, za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich i Mróz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 14 sierpnia; wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

7.00 Za + Bernarda Jochem, jego rodziców Marię i Henryka, dziadków z obu stron, za ++ z pokrewieństwa  Jochem i Imiela oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w rodzinach Wilczek i Mnich oraz za ++ z tych rodzin

Niedziela – 15 sierpnia; uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

7.00 Za + Jana Stania oraz za ++ z rodzin Cedzich, Stania i Swaczyna

9.00 Lichynia. Za + męża Jerzego Kroker, jego rodziców Helenę i Karola, Zofię i Jana Sidor, brata Józefa, jego żonę Stanisławę Sidor, ++ Henryka i Marię Sieradzki, za ++ z rodzin Kroker, Sidor i Gołąbek oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za ++ rodziców Elżbietę i Ryszarda Bodynek, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ Joachima Szala, Barbarę Cedzich i Konrada Szulke oraz za ++ z pokrewieństwa Nowak, Bodynek i Lukosz


  1. W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; po Mszach św. błogosławieństwo i poświęcenie ziół i kwiatów; to także 15 rocznica mojej kapłańskiej posługi w tutejszej parafii; kolekta z tego dnia przeznaczona będzie na potrzeby Wydziału Teologicznego w Opolu
  2. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Jerzy Szablicki z Lichyni i Beata Miczka z Głogówka  –  zapowiedź  II
  3. Na środę 25 sierpnia, na godz. 10.00, przewidziana jest zbiórka elektroodpadów przy kapliczce św. Jana Nepomucena, w ramach akcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 102, 104, 106 i 110 ;   z  Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry  56, 58 i 60