Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 9 – 15 stycznia 2017 r.

Poniedziałek – 9 stycznia

6.45 Za ++ księży naszej opolskiej diecezji

Wtorek – 10 stycznia

6.45 Za żyjących i zmarłych dobrodziejów i ofiarodawców naszej parafii

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Małgorzatę i Gerarda Kałuża, Marię i Zbigniewa Korczyński oraz za ++ z pokrewieństwa

Środa – 11 stycznia

6.45 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji rodziny Makosz

Czwartek – 12 stycznia

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Katarzynę i Marcina Greif, syna Jana, żonę Edith, Lucjana Madaler, za ++ z pokrewieństwa Greif, Nowak i Mróz, + siostrę Florydę, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące ( Dz. ). Dzieci i młodzież gimnazjalna przynoszą ze sobą plansze roratnie do sprawdzenia i konkursu

Piątek – 13 stycznia

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ Gertrudę, Karola, Helmuta i Olgę Duda, Annę i Tomasza Makosz, siostrę Annę i za dusze czyśćcu cierpiące. Dzieci i młodzież przynoszą ze sobą plansze roratnie do sprawdzenia i konkursu

18.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Skrzydeł

Sobota – 14 stycznia

7.00 Za + Tadeusza Dziergas, jego rodziców, teściów, brata Jana, siostrę Krystynę oraz za ++ z rodziny Dziergas i Grabiński

Zalesie Śląskie. Spotkania kandydatów do bierzmowania : o godzinie 9.00 – I klasa gimnazjum; o 10.00 – II klasa gimnazjum i o 11.00 – III klasa gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

11.30 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla rocznego dziecka Mileny Kandziora, jej rodziców, chrzestnych i dziadków

Niedziela – 15 stycznia; II Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Magdalenę i Wilibalda Tiszbierek oraz ++ z pokrewieństwa Waloszek i Tiszbierek

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Ignatza i Adelhait Szablicki, Jana i Marię Gasz, dziadków Gasz, Czakaj, Janiel i Szablicki oraz za + Marię Kowolik

10.30 Msza św. kolędowa. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla mieszkańców Zalesia Śląskiego z ulic : XV – lecia, Strzeleckiej, Powstańców Śląskich, Strażackiej i Ujazdowskiej oraz do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Rudolfa z okazji 50 – tych urodzin

15.00 Lichynia. Nieszpory niedzielne


1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby misji św. oraz za ofiary kolędowe przeznaczone na ubezpieczenie i podatki naszej parafii

2. Dzisiaj w kościele seminaryjno – akademickim w Opolu przy ul. Drzymały o godzinie 15.00 zjazd rodzin adopcyjnych i zastępczych

3. Od jutra rozpoczynamy okres zwykły. Zwyczajowo zostawiamy w kościołach dekorację bożonarodzeniową i śpiewamy kolędy do święta Ofiarowania Pańskiego

4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Sabina Szefer z Popic i Marcin Solloch z Rzymkowic; zapowiedź II

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny z Popic – nry 14, 15 i 15a; z Lichyni – ul. Daszyńskiego nr 53 oraz ul. Słoneczna, nry 10 i 11