Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Oświęcim : trudno w to uwierzyć

Obozy koncentracyjne tworzone były w Niemczech od 1933 r. Więziono w nich przeciwników politycznych, kryminalistów i Żydów. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy zaczęli je zakładać na terenach okupowanych przez siebie krajów. Zarządzane były przez Główny Urząd Gospodarczo – Administracyjny SS, natomiast za deportacje ludzi do obozów i ich zagładę odpowiadał  Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy.