Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Otwarcie wystawy o kwietnych dywanach

8 grudnia 2021 r., na Placu Wolności w Opolu, odbyło się oficjalne otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej kwietnym dywanom układanym przez mieszańców wsi Zalesie Śląskie, Klucz, Olszowa i Zimna Wódka. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu a jej otwarcia dokonał dyrektor Muzeum – p. Jarosław Gałęza. Na otwarciu wystawy obecny był również wicemarszałek województwa opolskiego – p. Zbigniew Kubalańca, starosta strzelecki – p. Józef Swaczyna, przedstawiciele Gmina Ujazd oraz depozytariusze miejscowości.

Wystawa ta w najbliższym czasie będzie trafiać na jakiś czas do poszczególnych miejscowości. Zaś 15 listopada w trakcie obrad komisji UNESCO weryfikującej zgłoszenia z całego świata, wniosek układania dywanów kwiatowych w dniu Bożego Ciała, dostał bardzo dobrą ocenę. Będzie on opiniowany na XVI sesji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, która odbędzie się w dniach 13-18 grudnia w siedzibie UNESCO w Paryżu i tam zostanie podjęta ostateczna decyzja o wpisaniu naszej pięknej tradycji na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO!