Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Parafialny Dzień Chorego

Jak tradycja nakazuje, 11 lutego o godz. 9.00, rozpoczęliśmy obchody Światowego Dnia Chorego w naszej parafii. Uroczystą Mszę św. dla chorych, seniorów i ich opiekunów odprawił oraz Słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz. W kazaniu podkreślił wartość cierpienia, świadomie i dobrowolnie przyjętego, ofiarowanego w intencji Kościoła Świętego, parafii, najbliższych i siebie samego. W kazaniu nie uciekał również od trudnych tematów związanych z chorobą i cierpieniem. Chodzi o chorych i seniorów, którzy z własnej woli nie przyjmują pomocy ze strony Pana Boga i Kościoła, w postaci potrzebnych sakramentów. W tej sytuacji skazują się na osamotnienie i niepewność jutra. W czasie Mszy św. ks. Teodor Smiatek udzielił sakramentu chorych, zaś na koniec udzielił błogosławieństwa lurdzkiego. Wcześniej podziękował wszystkim za obecność i modlitwę, za ofiarowane cierpienie oraz opiekę nad chorymi i potrzebującymi – ludziom dobrej woli.
Po Mszy św. ks. Proboszcz zaprosił wszystkich na starannie przygotowany poczęstunek do sali Domu Mniejszości Niemieckiej. Były ciastka (kreple i szplitry), kawa i herbata. W czasie spotkania pani Heleny Gołasz odczytała ułożony przez siebie wiersz nawiązujący do życia i działalności błogosławionej Marii Luizy Merkert oraz sytuacji chorych i cierpiących naszej parafii, polecając ich jej wstawiennictwu i opiece. Ks. Proboszcz zaś poinformował zebranych o kolejnych, szlachetnych planach na przyszłość.

201202111642 201202111643 201202111644 201202111645 201202111646