Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Sympatyczna i budująca pielgrzymka na Jasną Górę

27 czerwca 2024 r., przeżyliśmy kolejną, udaną pielgrzymkę naszej służby liturgicznej i ich opiekunów; tym razem do najważniejszego miejsca religijnego, zwłaszcza kultu maryjnego w Polsce – na Jasną Górę. Rozpoczęliśmy o godz. 9.00, a zakończyliśmy o godz. 17.30. Było nas 35. Mieliśmy przewodników w osobie s. Faustyny i naszego Księdza Proboszcza. Był czas na modlitwę, zwiedzanie, zakupy pamiątek i posiłek. M. in. byliśmy : w kaplicy Czarnej Madonny, bazylice, w różnych salach pamięci – szczególnie związanych z historią Polski, osobą św. p. Jana Pawła II, męczennikiem ks. Jerzym Popiełuszką, o. Maksymilianem Kolbe i klasztoru jasnogórskiego oraz na Drodze Krzyżowej na „wałach”. Podziwialiśmy także od zewnątrz ogromny zespół klasztorny ojców paulinów. W drodze powrotnej przez Lubliniec, wstąpiliśmy do McDonaldsa – nie wiedzieć dlaczego – ale ulubionego miejsca postoju dzieci i młodzieży. Atmosfera pielgrzymowania i pogoda – dopisały.