Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Pielgrzymka parafian na Górę św. Anny

28 lipca 2019 r., na Górze św. Anny obchodzono odpust ku czci św. Anny. Wśród kilku tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli na główne obchody odpustowe, nie zabrakło również i naszych parafian, którzy dotarli na szczyt zarówno pieszo, rowerem czy samochodem. Największy jednak trud pielgrzymowania podjęli Ci pierwsi, który mieli do pokonania 12. kilometrowy odcinek w jedną stronę. Parafianie z Zalesia Śląskiego wyruszyli o godz. 7.00 rano, po nabożeństwie w kościele na rozpoczęcie. Pielgrzymce przewodniczył, również w tym roku, ks. Eryk Koppa. W Lichyni dołączyli do pieszej grupy pielgrzymi z Lichyni. Do celu dotarli kilkanaście minut po godz. 9.00. W bazylice zostali powitani przez gwardiana a następnie oddali się na zasłużony odpoczynek. O godz. 11.00 rozpoczęła się suma odpustowa, której przewodniczył opolski biskup pomocniczy ks. Paweł Stobrawa.

W imieniu wszystkich parafian dziękujemy wszystkim tym, którzy podjęli trud pieszego pielgrzymowania a w śród nich nie zabrakło dzieci, młodzieży, osób osób dorosłych oraz już tych starszych, którzy musieli utrzymać tempo jakie narzucali im wszyscy. Dziękujemy również naszym ministrantom, mariankom i panom, którzy nieśli nagłośnienie i dbali o bezpieczeństwo przemarszu. Tradycyjnie już – nasz proboszcz ks. Teodor Smiatek – rozpoczął i zakończył pielgrzymowanie.

          z