Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Piesza pielgrzymka do świętej Anny

28 lipca 2013 r., parafianie z Zalesia Śląskiego, Popic oraz Lichyni ok. godz. 7.00 wyruszyli w kolejną pieszą pielgrzymkę na szczyt Góry Świętej Anny. Po raz kolejny pielgrzymce przewodniczył o. Eryk Kopa. Pątnikom w czasie dążenia do celu towarzyszyła dzielnie orkiestra z Lichyni oraz gitara, której dźwięki wydobywał jeden z naszych parafian. Na miejscu pielgrzymi byli około godz. 9.00, gdzie zostali przywitani przez gwardiana bazyliki. O godz. 11.00 rozpoczęła się suma odpustowa.

W imieniu wszystkich parafian dziękujemy tym, którzy podjęli w tym roku trud pielgrzymowania i modlili się również za tych, którzy pozostali w domach. Dziękujemy o. Erykowi za przewodnictwo, orkiestrze, osobom śpiewającym, niosącym nagłośnienie, służbie liturgicznej oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia tej pielgrzymki.

IMG_0850 IMG_0857 IMG_0858 IMG_0860 IMG_0862 IMG_0863 IMG_0866 IMG_0867 IMG_0868 IMG_0870 IMG_0873 IMG_0875 IMG_0876 IMG_0877 IMG_0879 IMG_0906 IMG_0909 IMG_0910 IMG_0912 IMG_0915 IMG_0917 IMG_0918 IMG_0921 IMG_0923 IMG_0925 IMG_0926 IMG_0927 IMG_0928 IMG_0930 IMG_0933 IMG_0935 IMG_0937 IMG_0938 IMG_0940 IMG_0941 IMG_0942 IMG_0943 IMG_0944 IMG_0945 IMG_0947 IMG_0948 IMG_0949 IMG_0950 IMG_0952 IMG_0953 IMG_0954 IMG_0955 IMG_0956 IMG_0960 IMG_0979 IMG_0987 IMG_1003 IMG_1013 IMG_1022 IMG_1033 IMG_1049 IMG_1057 IMG_1063 IMG_1083 IMG_1089 IMG_1091 IMG_1099 IMG_1101 IMG_1104 IMG_1107 IMG_1108 IMG_1122 IMG_1125 IMG_1128 IMG_1131 IMG_1134 IMG_1147 IMG_1153 IMG_1159 IMG_1165 IMG_1211 IMG_1229 IMG_1242 IMG_1276 IMG_1294