Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Piesza pielgrzymka na Górę św. Anny

Już tradycyjnie, jak co roku, w ostatnia niedzielę lipca wyruszyliśmy na pieszą pielgrzymkę na Górę św. Anny. Pielgrzymkę rozpoczęliśmy o godz. 6.45 w kościele parafialnym w Zalesiu Śl. Prowadził nas nasz neoprezbiter ks. Łukasz Szablicki. Od Zalesia towarzyszył nam również Krystian Pawełczyk, który jak za dawnych lat przygrywał pątnikom na gitarze. W Lichyni dołączyli do nas pozostali parafianie oraz orkiestra, która dodawała werwy.
Do celu dotarliśmy około godz. 9.00. Tam zostaliśmy przywitani przez franciszkanów. Po sumie odpustowej do domu wyruszyliśmy już trochę zmęczeni, ale wytrwali. W Lichyni czekał na nas z zimną święconą wodą ks. Proboszcz, który po krótkim nabożeństwie wyruszył z nami już w stronę Zalesia Śląskiego.

Do następnej pielgrzymki już za rok!