Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Powrót ostatnich stacji Drogi Krzyżowej

5 lipca powróciła do nas ostatnia stacja Drogi Krzyżowej kościoła parafialnego w Zalesiu Śląskim. Wszystkie stacje przeszły generalny remont, renowację i impregnację w warsztacie artystycznym  p. Konserwator Dzieł Sztuki Jolanty Dudała w Nysie. Drewniane płaskorzeźby stacji mają ok. 100 lat. Dokładny zakres prac przedstawia się następująco: oczyszczenie z zabrudzeń, dezynsekcja (zabieg likwidacji żerowisk owadzich), usunięcie przemalówek, uzupełnienie ubytków zapraw i drewna, złocenia, retusze warstw malarskich oraz zabezpieczenie werniksem końcowym. Trwało to pół roku. W najgorszym stanie były stacje VIII i XII.  Wspólną życzliwością daliśmy radę sfinansować tę konieczną i ważną inwestycję – ku chwale Bożej oraz dobru i zadowoleniu parafian. Przed nami kolejne – ambitne plany, m. in. generalny remont i renowacja bocznych ołtarzy.