Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Pozdrowienia – tym razem z Kamienia Śląskiego …

Przez długie wieki Kamień Śląski znany był jako siedziba wielkich rodów rycerskich i szlacheckich. W tę piękną historię znacząco wpisał się rok 1594 – rok kanonizacji św. Jacka. Od tego czasu widać wyraźny rozwój Jego kultu w miejscu narodzin. Początkowo skupiał się on w kościele parafialnym, nad którym pieczę sprawowali dominikanie. Dopiero jednak przebudowanie historycznej komnaty narodzin św. Jacka w kaplicę sprawiło, że do Kamienia Śląskiego zaczęło przybywać coraz więcej czcicieli naszego Świętego. Z Kamienia Śląskiego – z rodu Odrowążów – pochodzi również bł. Bronisława i bł. Czesław.
Kościół parafialny pw. św. Jacka został wybudowany w latach 1605 – 1632 w stylu barokowym zaś przebudowany w 1909 r. W latach 1992 – 2006 posługę proboszczowską pełnił ks. prałat Herman Piechota – wujek naszego ks. Proboszcza Teodora. Na te lata przypada wyjątkowo intensywny rozwój parafii zarówno pod względem duszpasterskim jak i gospodarczym, także zamku i sanatorium. Kamień Śląski zaprasza 🙂

01 30 201103021292 201103021293 201103021295 201103021296 201103021297 201103021298 201103021299 201103021300 201103021301 201103021302 201103021304 201103021305 201103021306 201103021307