Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Przebieg gruntownych prac na naszym parafialnym cmentarzu

Z Bożą pomocą kończymy wcześniej planowane, gruntowne prace na naszym parafialnym cmentarzu. Ostatnie prace porządkowe a zarazem przygotowawcze przeprowadziła spółka Roldam. Pracami przy tworzeniu i montażu nowego ogrodzenia – jak wcześniej już informowaliśmy – zajmuje się nasza firma ślusarska p. Makosz z Lichyni. Chodnikami, dodatkowym punktem czerpania wody i budową boksów, m.in. na ziemię i kompost, zajmuje się również nasza lokalna firma p. Izbicki – z Zalesia Śląskiego. Potrzebny kamień, bazalt i kostka pochodzą ze Strzelec Opolskich, zaś cement, żwir itp. – ze składu Kris-Rol. Nad całością czuwa – tradycyjnie już – ks. Proboszcz. Parafian prosimy o modlitwę, cierpliwość i dalszą życzliwość, a w razie potrzeby o konkretną pomoc.