Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

„Przyszłość” lichyńskiej kapliczki i krzyża

23 marca w sali OSP w Lichyni odbyło się spotkanie ks. Proboszcza, pana Burmistrza, pracowników gminy i powiatu, rady parafialnej i sołeckiej oraz zainteresowanych mieszkańców w sprawie przesunięcia i generalnego remontu kapliczki, a także przydrożnego krzyża. W wyniku upływu czasu, braku drenażu i wzmożonego ruchu wzdłuż ulicy Daszyńskiego zarówno kapliczka jak i krzyż zostały mocno osłabione i uszkodzone, do tego stopnia, że pierwszy obiekt chyli się – do tyłu, zaś drugi obiekt – w kierunku drogi. Przedstawione były dwie wersje inwestycji. Pierwsza obejmowała generalny remont na miejscu, zaś druga przesunięcie o parę metrów w głąb wraz z generalnym remontem. Po przedstawieniu stanu faktycznego obiektów, zakresu prac, kosztów i terminu zdecydowaliśmy jednogłośnie, że warto – z myślą o bezpieczeństwie, liturgicznej obsłudze i przyszłych pokoleniach – zrealizować drugą wersję. O ile wszystko pójdzie zgodnie z planem inwestycja przeprowadzona będzie jeszcze w tym roku: częściowo na koszt gminy, ponieważ w/w obiekty sakralne znajdują się na terenie gminnym, częściowo na koszt parafian z Lichyni i częściowo na koszt ks. Proboszcza. Prace będą dokonywane przy konsultacji z naszym księdzem, parafianami i zaangażowanymi fachowcami.

201101141215 201101141216 201101141219