Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Remont i renowacja przykościelnego krzyża w Zalesiu Śląskim

23 lutego rozpoczęliśmy generalny remont i renowację starego, bo pochodzącego z 1885 r. przykościelnego krzyża. Prace zleciliśmy firmie p. Ireneusza Śmiechowskiego z Nysy. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to krzyż będzie gotowy do I Komunii św., która odbędzie się 4 maja 2008r.
Górna część krzyża wykonana jest z granitu, zaś dolna z piaskowca. Część granitowa, wraz z krucyfiksem, tabliczką INRI, figurką Matki Bożej i tablicą została przewieziona do pracowni do Nysy. Elementy granitowe były do tego stopnia przez czas i warunki atmosferyczne uszkodzone, że nie można ich było zrekonstruować na miejscu. Część składająca się z kamienia piaskowego będzie remontowana i odnawiana na miejscu.

Propozycje napisów na tablicy:
1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka.
2. Stanę pod krzyżem, bo krzyż moja wiara, moja nadzieja, miłość i ofiara.
3. Krzyżu święty, nade wszystko.
4. Krzyżu Chrystusa, bądźże pozdrowiony.
5. „Jeśli kto chce iść za Mną, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”.
6. „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być Moim uczniem”.
7. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.
8. Ave crucis (Witaj krzyżu).