Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Sanktuaria : św. Faustyny i św. Jana Pawła II – w Krakowie

Miejscami, które warto zwiedzić są z pewnością : Bazylika Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach. Pierwsze miejsce święte stanowi światowe centrum kultu Bożego Miłosierdzia, któremu patronuje św. siostra Faustyna, zaś drugie miejsce święte służy upamiętnieniu wielkiego dziedzictwa osoby i pontyfikatu św. Jana Pawła II, by jego przykład i słowo zostały przekazane następnym pokoleniom.