Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Słowa wdzięczności…

Opawica, dnia 16.07.2009 r.


Czcigodny Ksiądz Proboszcz Teodor Smiatek
Par. św. Jadwigi Śląskiej w Zalesiu Śląskim

W imieniu własnym i parafian z parafii p.w. Trójcy Świętej w Opawicy wyrażam serdeczne słowa wdzięczności za przekazane naszej Parafii meble zakrystyjne. Wspólnota nasza jest uboga „osobowo” bo liczy niewiele ponad 500 mieszkańców, a posiada aż 4 kościoły, w tym bezcenny obiekt – kościół Trójcy Świętej w Opawicy z 1706 r; z cennymi polichromiami i obiektami ruchomymi. W plebiscycie NTO „Perła Opolszczyzny” kościół nasz zajął I miejsce w regionie.

Ze względu na konieczne ciągłe nakłady na utrzymanie tych obiektów sprawy „meblowe” nie były brane przez mnie pod uwagę. Tym bardziej cieszę się darem, który przekazany został nam przez Waszą Wspólnotę.

Z wyrazami wdzięczności i łączności w wierze „Bóg zapłać” i Szczęść Boże.

Proboszcz
ks. Fryderyk Styla

... tęcza znakiem przymierza i solidarności - także pomiędzy parafiami ...