Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Spotkanie kursowe : 2019

18 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie kursowe – rocznika święceń 1993 – naszego Księdza Proboszcza. Tym razem miało miejsce w nowym kościele, w parafii p.w. Ducha Świętego w Zabrzu na „Zandce”. Kolejne spotkanie odbędzie się – jak Pan Bóg pozwoli – w … ??