Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Św. Józef Oblubieniec – w ogrodzie plebanijnym

Tuż obok groty Matki Bożej Lurdzkiej w ogrodzie plebanijnym stoi Święty Patron Lichyni. Jednocześnie nasz wspólny patron, bo opiekuje się rzemieślnikami, których w Zalesiu Śląskim i Popicach też nie brakuje. Jest także patronem dobrej śmierci. W prawym ręku trzyma białą lilię, symbol niewinności i czystości, zaś w lewym ręku Dzieciątko Jezus z kulą ziemską i krzyżem, przez który zbawia świat. Wspomnienie św. Józefa Oblubieńca NMP obchodzimy 19 marca, zaś wsp. Świętego jako robotnika – 1 maja. Wtedy też parafianie z Lichyni obchodzą swój odpust.

01 02 OLYMPUS DIGITAL CAMERA