Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Światowy Dzień Chorego w Zalesiu Śląskim

11 lutego Mszą św. o godz. 9.00 w naszym kościele parafialnym rozpoczęliśmy obchody kolejnego Dnia Chorego. Mimo nie najlepszej pogody – ślisko, śnieg i mróz – nasi chorzy, starsi i cierpiący na różne dolegliwości parafianie, wraz z swoimi opiekunami, dość licznie zgromadzili się na Eucharystii, której przewodniczył ks. Teodor Smiatek. W czasie kazania ks. Proboszcz podkreślał wartość cierpienia, które świadomie i dobrowolnie przyjęte, akceptowane i przeżywane ma ogromne znaczenie w drodze do nieba. Najtrudniejsza jest sytuacja człowieka, który nie potrafi pogodzić się z tym co go spotyka – z jakimkolwiek cierpieniem. Pan Bóg ma swoje plany i życzy jak najlepiej każdemu człowiekowi, zarówno w wymiarze doczesnym jak i wiecznym. Dlatego też warto pogodzić się z Jego wolą, wykorzystując różnego rodzaju doświadczenia jako zadośćuczynienie za swoje błędy i grzechy, innych ludzi czy całego świata. Szlachetnie przyjęte i przeżywane cierpienie jest również wspaniałą modlitwą o potrzebne łaski dla siebie, parafii i całego Kościoła Świętego. Może być także wyrazem uwielbienia Boga Ojca – na wzór Chrystusa i Jego Matki, czy dziękczynieniem za odebrane już łaski przez siebie i bliskich.
W czasie Mszy św. ks. Proboszcz udzielał również sakramentu namaszczenia chorych, zaś na koniec udzielił indywidualnie – Najświętszym Sakramentem – błogosławieństwa lurdzkiego. Liturgię Eucharystii dodatkowo uświętnił piękny – solowy śpiew naszej ministrantki i kantorki Martiny Tiszbierek.
Po Mszy św. chorzy i seniorzy udali się na tradycyjny poczęstunek do Domu Mniejszości Niemieckiej. Jako, że akurat mieliśmy „tłusty czwartek” nie mogło zabraknąć pączków. Wszystkim zaangażowanym w piękny przebieg Światowego Dnia Chorego w naszej parafii składam serdeczne podziękowania.

20100211456 20100211457 20100211459 20100211460 201002114561