Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Szlachetna służba

20 maja na Mszy św. szkolnej w kościele parafialnym miała miejsce radosna i wzniosła uroczystość przyjęcia kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza. Do grona ministrantów dołączyło dwóch chłopców zaś do grona Dzieci Maryi – cztery dziewczynki. W Lichyni zaś, w kościele filialnym, ta sama uroczystość odbyła się 21 maja. Do grona ministrantów dołączył chłopak i dziewczynka a do grona marianek jedna dziewczynka.

Życzymy im pobożnej, radosnej i gorliwej służby!

01 02 03 04

 

 

 

 

05 06 07 08 09