boży grób

Boży Grób w Zalesiu Śląskim

Zwyczaj budowy Bożego Grobu pochodzi z Palestyny. W Polsce, począwszy od XVI w., w centrum umieszcza się figurę zmarłego Pana Jezusa oraz monstrancję z Najświętszym Sakramentem okrytą przezroczystym welonem, na pamiątkę płótna, w którym było owinięte ciało naszego Zbawiciela. Dostojny Grób Pański – co roku – budują także mieszkańcy Lichyni w kościele filialnym.