Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Uroczyste błogosławieństwo i poświęcenie nowych nagrobków

W niedzielę 27 marca 2011 r., po Mszy św. o godz. 10.30 odbyła się długo oczekiwana uroczystość błogosławieństwa i poświęcenia nowych nagrobków oraz odnowionej płyty nagrobkowej dla naszych śp. księży proboszczów. Obrzęd odbył się w obecności wszystkich obecnych na Mszy św. parafian, których pod koniec Eucharystii ksiądz Proboszcz poprosił o wyjście na zewnątrz kościoła. Obrzędowi towarzyszyły określone pieśni i modlitwy. Na zakończenie przedstawicielka Rady Parafialnej p. Małgorzata nawiązała do przeszłości uświęconej posługą duszpasterską śp. księży i podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się o realizację tej szlachetnej inwestycji. Ks. Proboszcz zaś jeszcze raz zachęcił do stałej pamięci modlitewnej w ich intencji. Pogoda dopisała.

01 201103281357 201103281360