Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Uroczystość Bożego Ciała

30 maja 2013 r. to uroczystość Bożego Ciała. W naszej parafii tradycyjnie od wczesnych godzin mieszkańcy rozpoczęli prace nad budową ołtarzy oraz kwietnych chodników, którego długość to około 700 metrów. Choć to lekka, to jednak wymagająca dużej cierpliwości praca. Pracują praktycznie wszyscy, bez względu na wiek. Każdy stara się pomagać innym a także doradzać tym, którzy robili to po raz pierwszy.
O godz. 9.00 rozpoczęła się Msza św. Po Mszy św. wyruszyła procesja do czterech ołtarzu, w czasie której niestety padał ulewny deszcz. Mimo to parafianie biorący udział w uroczystościach, wraz z naszym Ks. Proboszczem, dali dobre świadectwo wiary i miłości do Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.