Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Uroczystość Bożego Ciała

Jest godzina 5 rano. Mieszkańcy Zalesia Śląskiego wychodzą z domów i rozpoczynają pracę nad budową kwietnych kobierców, czterech ołtarzy oraz przystrajają płoty i okna swoich domów. Pracują najmłodsi, osoby w sile wieku oraz seniorzy. Każdy pomaga i daje z siebie tyle ile potrafi. W tym roku wśród używanych kwiatów dominowały róże.
Parafianie utworzyli ponad 700-metrowy kwietny dywan, po którym w uroczystej procesji po godz. 9.00 przeszedł kapłan z Przenajświętszym Sakramentem. Tradycyjnie parafianie w procesji udają się do czterech ołtarzy. W tym roku dopisała piękna pogoda.

W naszej okolicy podobny zwyczaj tworzenia kwietnych kobierców zachował się w miejscowościach: Klucz, Olszowa i Zimna Wódka.

Poniżej fotografie z Bożego Ciała. Dostępne są dwie zakładki zdjęć: przygotowania oraz procesja.