Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Uroczystośc wprowadzenia relikwii św. Jadwigi Śląskiej w naszej parafii.

Relikwie świętej Patronki Śląska i naszej parafii zostały przywiezione z Trzebnicy dnia 25. listopada 2006 r. w ramach pielgrzymki marianek, ministrantów i lektorek do Wrocławia, Trzebnicy i Oleśnicy.

Święta Jadwiga urodziła się w 1174 roku jako córka hrabiego Andechs w Bawarii. Otrzymała staranne wychowanie i wykształcenie w domu rodzinnym i u benedytkynek w Kitzingen. W trzynastym roku życia poślubiła księcia Henryka Brodatego, z którym miała siedmioro dzieci. Wspierała męża w rządach i w utrzymaniu pokoju. Przeżyła śmierć męża i dzieci. Ukochany syn, Henryk Pobożny, poległ w bitwie z Tatarami pod Legnicą. Ostatnie lata swojego życia spędziła w ufundowanym przez siebie klasztorze cysterek w Trzebnicy, gdzie jej córka Gertruda była przełożoną. Zmarła 15. października 1243 roku. Spoczywa w Trzebnicy.

Cechowała Ją pobożność, surowość życia i duch modlitwy. Troszczyła się o wiarę ludu, o biednych i chorych. Organizowała szkoły, przytułki i szpitale. Budowała kościoły i zakładała klasztory.
Dnia 26 marca 1267 roku w Viterbo została – księżna Jadwiga – kanonizowana przez papieża Klemensa IV.

Relikwie – to przedmioty, które miały styczność ze świętymi. W przypadku św. Jadwigi Śląskiej jest to cząstka ciała – kości Świętej Patronki. Relikwie przechowywane są w relikwiarzu, są opieczętowane i opatrzone dokumentami autentyczności.

Kanonizacja – to uroczyste ogłoszenie przez papieża, po dokładnym sprawdzeniu, że błogosławiony chrześcijanin może odbierać cześć jako święty od całego kościoła. Decyzja ta oprócz innych przesłanek jest wynikiem cudu, który stał się jego wstawiennictwem.

Święta Jadwigo Śląska – módl się za nami.