Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Uroczytość prymicyjna ks. Łukasza Szablickiego

Dwa ważne dni w życiu ks. Łukasza i naszej wspólnoty parafialnej miały miejsce 10 i 11 maja 2008 r. W sobotę 10 maja w Katedrze Opolskiej ks. Łukasz Szablicki przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Księdza Arcybiskupa Alfonsa Nossola.
W Kurii Biskupiej otrzymał dekret kierujący Go do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Bożego Miłosierdzia w Prudniku.
Dzień później, w niedzielę 11 maja w naszej parafii odbyła się uroczystość prymicjna ks. Łukasza, który pochodzi z Lichynii. To tutaj przez kilkanaście lat był członkiem Liturgicznej Służby Ołtarza jako ministrant. Główna uroczystość odbyła się właśnie tam, w kościele filialnym pw. św. Józefa.
Uroczystość rozpoczęła się w domu prymicjanta. Tam otrzymał błogosławieństwo swoich rodziców. Następnie procesją do kościoła udali się wszyscy zgromadzeni parafianie.
Msza św. rozpoczęła się o godz. 11.00. Ks. Piotr Wojtala podczas głoszonego Słowa Bożego skierował wiele wskazówek i porad ks. Łukaszowi.
Po Mszy św. prymicjant wyraził swoje słowa wdzięczności za włożony trud i wychowanie swoim rodzicom oraz wszystkim, którzy towarzyszyli mu podczas drogi do stanu kapłaństwa, a w szczególności kapłanom, którzy dawali mu przykład w dążeniu do wybranego przez siebie celu.
Wśród obecnych na Mszy św. był także burmistrz Hubert Kurzał, który złożył swoje życzenia. Nie zabrakło także takich osób jak byłego proboszcza naszej parafii ks. Czesława Gac, a także dwóch wyświęconych księży – ks. Eryka Koppa (SVD), który swięcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku oraz ks. Adrian Adamik, który wyświęcony został w 1994 roku.
Po uroczystej Mszy św. udano się do sali w OSP Lichynia, gdzie odbyło się wspaniale przygotowane przyjęcie.

O godz. 15.00 w kościele parafialnym w Zalesiu Śląskim odbyło się nabożeństwo majowe, po którym ks. Łukasz udzielił wszystkim zebranym parafianom indywidualnego błogosławieństwa. Przejazd tam i z powrotem odbył się nietypowo, bo konną bryczką.

Wszystko zostało świetnie zorganizowane, zarówno pod względem kulinarnym jak i artystycznym. Przyczyniły się do tego wszystkie grupy wiekowe: dorośli, młodzież i dzieci, a szczególnie nasze parafianki z Lichynii.
Ogólnie zaangażowała się cała społeczność parafialna. Trudno nawet wymienić wszystkich, dzięki którym uroczystość ta wypadła tak pięknie.
Jednak każdy kto był obecny wie i sam potrafi dostrzec, jak wiele wysiłku i trudu włożyli w to parafianie.
Nad całością czuwał ks. Proboszcz Teodor Smiatek, za co jesteśmy Mu bardzo wdzięczni.
My składamy ks. Łukaszowi życzenia wielu łask Bożych, wytrwałości, cierpliwości i życzliwych ludzi na swej drodze.