Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

W 5-tą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II

W Szkole Podstawowej w Zalesiu Śląskim, w połowie kwietnia, odbył się apel ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II w V rocznicę jego śmierci. Uczniowie podstawówki pod kierunkiem p. Katarzyny Borguś, wychowawcy I klasy, w zwięzły sposób przedstawiły życie i działalność Papieża, ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu powszedniego dnia (praca, modlitwa, audiencje, posiłki, odpoczynek). Przy okazji dowiedzieliśmy się o pewnych budujących sprawach z życia osobistego Ojca Świętego, dotąd nam nie znanych.

20100420508