Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Wawel oczyma Proboszcza :)

Wawel to jeden z najcenniejszych na świecie zespołów architektonicznych. W jego skład wchodzą: Katedra Wawelska, Zamek Królewski oraz fortyfikacje. Został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1978 r. i stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Krakowa i Polski. Usytuowany w centrum miasta, na wyniosłym, wapiennym wzgórzu, na wysokości 220 m. n.p.m., 25 m. nad poziomem Wisły, dominuje w panoramie Starego Miasta. Nazwa Wawel pochodzi od średniowiecznego słowa wąwel, którym przed wiekami nazywano wąwóz, jaki dzielił niegdyś dwie części wzgórza, zaś według innych słowem tym określano suche, wyniosłe miejsce otoczone mokradłami.

201304172006 201304172007 201304172008 201304172009 201304172010 201304172012 201304172013 201304172014 201304172015 201304172016 201304172017 201304172018 201304172019 201304172020 201304172021