Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Wielkopostne rekolekcje

W dniach 7-10 marca br. przeżyliśmy kolejne rekolekcje parafialne. Tym razem wygłosił je ks. profesor Radosław Chałupniak – kolega kursowy naszego Proboszcza. W słowach pełnych ciepła, życzliwości i troski zachęcał nas do szczerej wiary w różnych jej źródłach i aspektach. Spotkania i kazania rekolekcyjne ubogacał śpiewem i grą na gitarze.
Wszyscy parafianie, którzy brali w nich udział – od najmłodszych do najstarszych – byli zachwyceni treścią i sposobem przekazywanego Słowa Bożego. Również ks. rekolekcjonista nie krył swojego podziwu dla zaangażowania parafian, organizacji spotkań i piękna obiektów kościelnych. W środę – po kolacji – zmęczony, ale zadowolony wrócił do Opola do swoich obowiązków, związanych szczególnie z Duszpasterstwem Akademickim.
Oby ten pięknie, pobożnie i aktywnie przeżyty czas wydał owoce szlachetnego, a przez to szczęśliwego, chrześcijańskiego życia..

zjazd_kursowy_3