Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Pawła Stobrawy w naszej parafii

12 marca 2012 r. był dniem wizytacji pomocniczego biskupa opolskiego Pawła Stobrawy w Zalesiu Śląskim. W przeddzień gościł w Lichyni. O godz. 14.00 ks. Biskup zwizytował plebanię. O 14.30 odbyło się nabożeństwo dla chorych i seniorów całej parafii. Godzinę później Biskup spotkał się z mariankami, ministrantami, ministrantkami, lektorkami, lektorami i kantorkami i kantorami parafii w sali konferencyjnej. Biskup Paweł Stobrawa spotkał się również z kandydatami do bierzmowania I klasy gimnazjum. O godz. 17.00 odbyła się uroczysta Msza św. w kościele parafialnym, której przewodniczył Ks. Biskup, w koncelebrze naszego ks. Proboszcza i ks. Dziekana z Leśnicy. Przed rozpoczęciem Mszy św. w imieniu całej parafii biskupa Pawła przywitała przedstawicielka młodzieży Sandra Pinkawa, zaś w kościele przedstawiciele Rady Parafialnej, którzy złożyli Biskupowi sprawozdanie z materialnego rozwoju parafii od ostatniej wizytacji, podziękowania oraz wręczyli kwiaty. Po Mszy św. Ks. Biskup spotkał się jeszcze z nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej i Radą Parafialną. Zakończenie wizytacji naszej parafii i całego dekanatu leśnickiego nastąpiło w ramach kolacji na plebanii, podczas której Honorowy Gość podziękował wszystkim proboszczom i wikariuszom za wspaniałe przygotowanie swoich wspólnot do Jego wizyty oraz życzył dalszej owocnej i radosnej posługi duszpasterskiej.

IMG_0223 IMG_0226 IMG_0230 IMG_0231 IMG_0232 IMG_0233 IMG_0234 IMG_0236 IMG_0237 IMG_0238 IMG_0241 IMG_0242 IMG_0247