Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Wymiana podłóg w Domu Katechetycznym

26 lutego 2018 r. rozpoczęliśmy wymianę podłogi w sali konferencyjnej Domu Katechetycznego. Po niej chcemy również to samo zrealizować w małej salce. Powodem tej inwestycji jest ogromne zawilgocenie całego budynku, który projektowany był – około 200 lat temu – jako budynek inwentarski, czyli dla zwierząt hodowlanych : koni, bydła, owiec, świń czy drobiu. Stosujemy – jak widać na fotkach – materiały, które będą w stanie wilgoć zatrzymać. W przyszłości, miejmy nadzieję, nie będzie już potrzeby do tego rodzaju prac – w tym budynku – wracać.