Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Wzmocniona służba liturgiczna

14 czerwca w Zalesiu Śląskim zostało przyjętych : do grona ministrantów 1 chłopiec, a do grona marianek 3 dziewczynki; 15 czerwca w Lichyni : do ministrantów dołączył 1 chłopiec, a do marianek 1 dziewczynka. Życzymy radosnej, sumiennej i błogosławionej służby.