Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

W naszej parafii, od 28 lat trwa piękna tradycja odprawiania Mszy św. na tzw. „górach”, czyli w północnej części Zalesia Śląskiego, wchodzącej w skład Wyżyny Śląskiej. Znajduje się tam krzyż ku czci św. Izydora, ustawiony w 1995 r., przez ówczesnego proboszcza ks. Czesława Gaca oraz parafian; nowy krzyż – metalowy – pochodzi z 2009 r. Od tamtej pory co roku, jak tylko dopisuje pogoda, na zakończenie Oktawy Bożego Ciała odprawiana jest tam Msza św. Tak też było i w tym roku, 15 czerwca 2023 r. o godz. 17.00. Udział w nabożeństwie wzięli nie tylko parafianie z Zalesia Śląskiego, ale również z Lichyni oraz mieszkańcy Czarnocina. Mszę św. odprawił i okolicznościowe słowo Boże wygłosił ks. proboszcz Teodor Smiatek. Po Eucharystii poświęcił przyniesione przez wiernych kwiaty oraz zioła polne i ogrodowe, zaś – po krótkiej adoracji –  udzielił sakramentalnego błogosławieństwa. Krzyżem oraz jego otoczeniem opiekuje się rodzina Moniki Proksza.