Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Zapomniany projekt

Na terenie naszej parafii Ksiądz Proboszcz odnalazł niezrealizowany projekt budowy nowego kościoła parafialnego. Pochodzi z początku XX wieku. Wynika z niego – zdaniem ks. Teodora – że parafianie, wraz ze swoim ówczesnym proboszczem, planowali nie tylko rozbudowę ale budowę nowego obiektu sakralnego. Ma to swoje uzasadnienie, biorąc po uwagę chociażby przyrost naturalny w naszej parafii na przełomie XIX i XX wieku. Wtedy na świat przychodziło – ok. 90 dzieci rocznie; dzisiaj – ok. 10 dzieci rocznie. Może i dobrze, że tego nie zrealizowano, ponieważ obecnie nasz kościół, z powiększonym chórem, w zupełności wystarczy na aktualne, duszpasterskie i liturgiczne, potrzeby.