Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Zmarł ks. prałat Adam Igielski

W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – 12 kwietnia 2020 r. – po długiej chorobie zmarł śp. ks. proboszcz Adam Igielski. Przeżył 90 lat. W naszej parafii gorliwie pracował w latach 1972 – 1977. M. in. był budowniczym kościoła w Lichyni i powiększył chór kościoła parafialnego. Ceremonie żałobne – z uwagi na restrykcje związane ze stanem epidemii – ograniczą się do Mszy św. sprawowanej w kaplicy Domu Księży Emerytów w Opolu w środę o godz. 7.00 oraz pochówku na cmentarzu w Rudyszwałdzie w dekanacie Tworków, także w środę o godz. 13.00. Ograniczenia uczestników zgromadzeń religijnych zmuszają do zaniechania osobistego udziału kapłanów i wiernych w wyżej wymienionych ceremoniach. W naszej parafii – zarówno w Zalesiu Śląskim jak i w Lichyni – Msze św. w jego intencji będą odprawiane w najbliższych tygodniach.