Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Zwierzęta? To też Boże stworzenia :)

4 października o godz. 16.00 w ogrodzie plebanijnym – przy pięknej pogodzie i radosnej atmosferze – odbyło się tradycyjne już, błogosławieństwo zwierząt i ich opiekunów ku czci św. Franciszka z Asyżu.
Kim był i jest nasz Święty? Urodził się w 1181 r. jako syn zamożnego kupca. Był wrażliwy, uzdolniony, szczery i wielkoduszny. Brał udział w wojnie z Perugią i przebywał w niewoli. Kiedy usłyszał głos Boga, wrócił do miasta oddając się modlitwie, głoszeniu Słowa Bożego, jałmużnie i służbie potrzebującym. Założył męski Zakon Braci Mniejszych i żeński Siostr Klarysek. Dzięki swej działalności i niezwykłej świętości – jako żywe odbicie Chrystusowej Ewangelii – przyczynił się do odnowy życia religijnego i moralnego Kościoła. Obdarzony stygmatami zmarł 3 października 1226 r. w wieku około 45 lat.
Ze względu na wielką miłość, którą darzył całe stworzenie (wszystko nazywał „braćmi i siostrami”), został ogłoszony patronem przyrody i ekologów.
Z tej też okazji odbyła się w naszej parafii ceremonia błogosławieństwa.

20101004978 20101004979 20101004980 20101004981 20101004982 20101004983 20101004984 20101004985 20101004986 20101004987 20101004988 20101004989 20101004990 20101004992 20101004993 20101004994