Dzienne archiwa: 17 maja 2019

Ogłoszenia duszpasterskie 20 – 26 maja 2019 r.

Poniedziałek – 20 maja 17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Teklę i Benjamina Pawlica, Cecylię i Tadeusza Kępkowski, za ++ rodzeństwo z obu stron, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Pawlica, Sołtys i Kępkowski oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie 18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + ojca Jana…