Dzienne archiwa: 10 sierpnia 2019

Ogłoszenia duszpasterskie 12 – 18 sierpnia 2019 r.

Poniedziałek – 12 sierpnia 7.00 Za ++ rodziców Tadeusza i Genowefę Kobiałka, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa, za ++ Mirosławę Borowiec i Stefanię Dziuba oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące 17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Annę i Gerarda Jędrusz oraz za ++ z rodzin Jędrusz, Kurzaj,  Paczuła  i  Makosz…