Dzienne archiwa: 21 listopada 2020

Ogłoszenia duszpasterskie 23 – 29 listopada 2020 r.

Poniedziałek – 23 listopada 6.45 Za ++ Cecylię i Józefa Paterok, braci, siostry, rodziców i dziadków Paterok, Golly i Wilkowski, za + ojca Jana Strzelczyk, dziadków Walentego i Rozalię Liszka, za ++ z pokrewieństwa i dusze w  czyśćcu cierpiące 17.00 Lichynia. Za spokój duszy dla ++ Marii Michalskiej i Marii Szulc oraz za dusze w…