Dzienne archiwa: 6 lutego 2021

Ogłoszenia duszpasterskie 8 – 14 lutego 2021 r.

Poniedziałek – 8 lutego 6.45 Za ++ Józefa i Cecylię Paterok, ++ rodziców, dziadków, braci i siostry Paterok i Wilkowski, Barbarę  Biskup  i  za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące Wtorek – 9 lutego 6.45 Za + syna Joachima, jego matkę Katarzynę Imiela, Zofię i Sebastiana Marek, + syna, córki i zięciów, za ++ Elżbietę i Gerharda…